TEULU SGWIGLS FAMILY

SGWIGLS.image

Isod mae’r holl gymeriadau, straeon a chaneuon gwych a grëwyd fel rhan o’n prosiect ‘lockdown’ er mwyn pontio’r bwlch rhwng artistiaid proffesiynol a’u cymunedau.

Below are all the wonderful characters, stories and songs created as a part of our lockdown project bridging the gap between professional artists and their communities.

Gwen Gwybodus

King Slime

Ar goll ar Mynydd Esgid

Betsi

Midnight

Out of Place

Planet Betravia

Bessy

Silly Eyeball Super Monster

Little D

Eleri yr Estron

Lunna

Crazy Cat

Bobby the Bouncing Blob

Love Monster

Enfys

Googly Eye

Bob the Dog

8-Ssack and the great escape

The Lost Alien

Rilly Rolo

Raxosemajo

Flitch

Bananacatfly

Sily Sgwigl

Bruce Willis

Alitat

Croco Cas

Bob Cat

Mrs Blob

Flurry

Gavin

Jeli Joli a’r Tatws Twp

Enfys Anghenfil

Railey Ladybird

Mr Orange Hand

Daisy Sgwigl

Scandi

Teddy

Shannon

Diolch Cyngor Celfyddydau Cymru,  Y Loteri Cenedlaethol, Theatrau RCT a Theatrau Sir Gar am gefnogi.

Thank you to Arts Council of Wales, The National Lottery , Theatrau RCT and Theatrau Sir Gar for supporting.

Arts-Council-of-Wales-logo-portraitnatlottoartwaleslogo

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s