ACADEMI LEEWAY

Yn galw pobl ifanc Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Penybont a Chastell Nedd Port Talbot!

Mae Cynyrchiadau Leeway mewn partneriaeth â Theatr Soar Theatr Genedlaethol Cymru yn lansio Academi Leeway, sef academi theatr gerdd ar lawr gwlad i bobl ifanc 14 – 25 oed – ac ry’n ni eisiau clywed gennych chi.

Ry’n ni’n chwilio am bobl ifanc sydd eisiau datblygu eu sgiliau creadigol, sydd â diddordeb mewn creu neu berfformio theatr gerdd ac sy’n barod i wthio’r ffiniau. Mae croeso i gantorion, cerddorion, cyfansoddwyr, awduron, dylunwyr, beirdd, bît-bocswyr… artistiaid neu berfformwyr o unrhyw fath. Does dim angen profiad blaenorol – dim ond angerdd i fod yn rhan o rywbeth newydd sy’n perthyn i chi.

Academi Leeway

Nod Academi Leeway yw bod yn labordy i ddatblygu sioeau cerdd newydd yng Nghymru gan gynnig hyfforddiant ac ysbrydoli pobl ifanc drwy ddefnyddio deunydd newydd sbon o Gymru.

Bydd Academi Leeway yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddod â straeon ac hanesion lleol i’r llwyfan a chreu theatr gerdd newydd sydd â gwreiddiau dwfn yng Nghymru. Drwy weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr o’r celfyddydau, bydd Academi Leeway yn ysgogi, yn ysbrydoli ac yn cynnig llwybrau clir i’r y dyfodol i’r bobl ifanc hynny fyddai’n dymuno cymryd rhan.

Prosiect Lansio

I lansio’r Academi, byddwn ni’n creu llyfr cân digidol sy’n llawn dop o ganeuon a darluniau o sioe gerdd newydd – a’r bwriad yw bod y cyfan wedi’i wreiddio yn hanes y Cymoedd ac wedi’i greu gan grŵp ifanc a chreadigol o’r ardal.

Ry’n ni’n chwilio am hyd at 6 pherson ifanc sy’n 14 – 25 oed i fod yn rhan o’r prosiect lansio hwn. Mae’n rhaid i chi fedru’r Gymraeg – boed hynny’n rhugl neu beidio – ac yn dod o ardaloedd Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Penybont a Chastell Nedd Port Talbot.

Bydd y prosiect yn digwydd fis Ionawr a Chwefror 2021.

Amserlen

Cam 1: Ymgeisio

Os ydych chi’n 14 – 25 oed ac yn hanu o’r ardaloedd uchod, mae croeso cynnes i chi ymgeisio. Ry’n ni’n agored i geisiadau gan unrhyw un sydd ag awydd i greu a gweithio gyda deunydd theatr gerdd newydd.

Gallwch ymgeisio drwy anfon cais sy’n dangos eich creadigrwydd. Er enghraifft, gallwch anfon…

  • Fideo (hyd at 3 munud o hyd) ohonoch yn canu, yn actio, yn canu offeryn neu’n dangos eich creadigrwydd.
  • Darn gwreiddiol o ysgrifennu creadigol.
  • Darn gwreiddiol o gerddoriaeth.
  • Darn o’ch gwaith celf gwreiddiol neu luniau o’ch gwaith celf gwreiddiol.

Anfonwch eich ceisiadau at leewayprods@gmail.com neu drwy WhatsApp at 07768096489. Cofiwch nodi eich enw ac “Academi Leeway/Cais” yn nheitl yr e-bost neu yn y neges destun. Mae croeso i chi ddefnyddio WeTransfer os oes angen.

Dyddiad Cau:  2 Rhagfyr 2020, 5pm

Cam 2: Clyweliadau

Bydd y clyweliadau yn digwydd rhwng  10 ac 11 Rhagfyr 2020.

Bydd cyfle clyweliad ar gael i bob ymgeisydd a bydd y panel yn cynnwys Angharad Lee, Kizzy Crawford, David Laugharne ac aelod o dîm Theatr Gen.

Mae Angharad Lee yn gyfarwyddwraig sydd wedi ennill gwobrau am ei gwaith a wnaeth dorri tir newydd gyda’i chynhyrchiad hygyrch o The Last 5 Years. Fe wnaeth hefyd gyfarwyddo un o sioeau mwyaf uchelgeisiol Eisteddfod Genedlaethol Cymru y llynedd, Y Tylwyth sef y cynhyrchiad agoriadol a lwyfanwyd ym Mhafiliwn yr Eisteddfod.

Mae David Laugharne  yn gyfarwyddwr cerdd o fri. Mae wedi gweithio ar Avenue Q; Legally Blonde; a Dirty Rotten Scoundrels yn y West End a Miss SaigonThe King and I; ac Annie ar daith. Mae wedi chwarae yn y gerddorfa mewn nifer o sioeau mawr eraill gan gynnwys Les MiserablesWickedThe King & IJersey BoysSunset BoulevardJoseph And The Amazing Technicolor DreamcoatLion King; a llawer mwy.

Mae Kizzy Crawford yn gantores adnabyddus byd eang. A hithau’n Gymraes o dras Bajaidd, yn ei gwaith mae hi’n asio cerddoriaeth werin-eneidiol â jazz – a hynny’n ddwyieithog. Mae ei gwaith wedi ei gylwed yn barod ar nifer fawr o sianeli radio, yn cynnwys BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC 6Music, BBC Radio 4, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, a Jazz FM. Rydyn ni’n lwcus iawn i’w chael fel rhan o‘r prosiect hwn.

Bydd y panel yn dewis 6 pherson ifanc i fod yn rhan o’r prosiect lansio ond mae bwriad hir-dymor i dderbyn hyd at 15 o bobl ifanc y flwyddyn i’r Academi.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Academi Leeway neu’r broses ymgeisio, cysylltwch ag Angharad Lee: leewayprods@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s