Galw i ddiolch / Gratitude Visit

Diolch i gefnogaeth barhaus gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Cynyrchiadau Leeway ar hyn o bryd yn cynnig o leiaf cam bach tuag at wellhad i rai yn ein cymunedau.

Ar hyn o bryd rydym yn ymgysylltu ag unigolion sydd wedi cael profedigaeth yn ystod y pandemig. Unigolion sydd efallai yn un o’r nifer sydd wedi delio â’u galar ar ben ei hun neu sy’n gorfod delio â’u galar heb y defodau rydym yn gyfarwydd â nhw.

Wrth weithio gydag artist a cerddor a gyda help llaw gennym ni, mae’r prosiect hwn yn helpu’r atgofion diri sydd gennych, yr atgofion a’r meddyliau a’r teimladau hynny a all weithiau fod yn eithaf llethol, i drawsnewid yn ddarn o gelfyddyd a fydd yn un i chi ei gadw ac yn atgof weledol a cherddorol amhrisiadwy o’ch anwyliaid.

Mae’r prosiect tyner hwn yn gipolwg myfyriol ar ryfeddodau eich atgofion o’ch anwyliaid sy’n adlewyrchu cymhlethdod emosiynau, oherwydd weithiau, nid yw geiriau’n ddigon.

Os ydych chi’n gwybod am rywun sydd efallai am gymryd rhan yn y prosiect hwn, neu os ydych chi eich hun wedi colli rhywun yn ystod y pandemig, cysylltwch â ni ar leewayprods@gmail.com gan nodi ‘Galw i ddiolch/ Gratitude Visit’ yn pennawd e-bost.

Mae ein calonnau’n mynd allan i bawb sydd wedi colli ac sy’n galaru yn ystod y cyfnod hwn. X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s