Y RHODD/ THE GIFT: Call out for individuals who have been isolating in RCT

Ydych chi’n byw yn Rhondda Cynon Taf?

Ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod wedi bod yn hunanynysu ers misoedd lawer?

Ydych chi’n teimlo bod yr holl brofiad yn anodd iawn ar adegau?

Os felly, byddem wrth ein bodd clywed gennych.

Mae Cynyrchiadau Leeway yn gweithio gydag unigolion sydd wedi bod yn ynysu ers amser maith.

Rydym yn darparu adegau creadigol ac ymyriadau lles i helpu gyda llesiant unigolion, unigrwydd, neu os ydych jest eisiau bach o gwmni a cyfle i greu.

Bydd Leeway yn eich cyflwyno i artistiaid lleol a fydd yn gweithio gyda chi, yn ddiogel, ac yn creu rhywbeth unigryw gyda chi ac yn rhoi y darn o gelfyddyd sydd wedi ei ysbrydoli gennych chi yn ol i chi, fel rhodd.

Mae mor syml a hardd â hynny.

Cysylltwch: Cysylltwch gyda ni os hoffech fod yn rhan o’r brosiect hon neu os hoffech awgrymu rhywun i fod yn rhan o’r brosiect.

Ebost: leewayprods@gmail.com a nodwch Y RHODD yn y pennawd

Dyddiad cau: Mae’r brosiect yn parhau trwy gydol Chwefror, Mawrth ac Ebrill

Pris : AM DDIM diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru

—————————————————————————————————————————

Do you live in Rhondda Cynon Taf?

Have you or someone you know been self-isolating for many months?

Are you finding the whole experience quite overwhelming at times?

If so, we would love to hear from you.

Leeway Productions are working with individuals who have been isolating for a long-time.

We are delivering creative moments and wellbeing interventions to help with isolation, loneliness and just to have a good old off load and create.

Leeway will introduce you to local artists who will work with you, safely, and gift you with your very own work of art, inspired by you and for you.

It is as simple and beautiful as that.

Get in touch: If you’d like to be involved with this project or would like to nominate someone to be involved with this project, get in touch

Email: leewayprods@gmail.com and state THE GIFT in the header

Closing date: The project continues throughout February, March and April

How much will it cost?: FREE thanks to Arts Council of Wales

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s